Метричні книги

Метрики с. Кокошинці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Кокошинці Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква св. Георгія

с. Кокошинці Скалатського повіту

Католицизм

Метричні книги про одруження

1784–1861: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 252

Метричні книги про смерть

1785–1909: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 251