Метричні книги

Метрики с. Кобилля Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Кобилля Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква св. Георгія

с. Кобилля Збаразького повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1857–1894: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 117