Метричні книги

Метрики с. Худиківці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Худиківці Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславівська єпархія

церква св. Параскеви

с. Худиківці Борщівського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1872–1899: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 59

Метричні книги про одруження

1784–1864: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 60

Метрики с. Худиківці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Худиківці Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел

с. Худиківці Борщівського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1859–1877: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 17