Метричні книги

Метрики с. Ходачків Тернопільський край

Пошук метричних книг с. Ходачків Тернопільський край

Державний архів Волинської області

Тернопільський край

Луцька єпархія

церква Святого Архангела Михаїла

с. Ходачків Назва повіту не вказана

Католицизм

Сповідальні відомості: 1811: Ф. 382, Оп. 2, Спр. 165