Метричні книги

Метрики с. Хлопівка Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Хлопівка Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславівська єпархія

церква св. Йоана Богослова

с. Хлопівка Копичинського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1874–1904: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 197

Метричні книги про смерть

1843–1910: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 198