Метричні книги

Метрики с. Хатки Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Хатки Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква Невідома

с. Хатки Бережанського повіту

Католицизм

Метричні книги про смерть

1853–1919: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 21