Метричні книги

Метрики с. Капустинці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Капустинці Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел

с. Капустинці Борщівського повіту

Католицизм

Метричні книги про смерть

1880–1910: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 9

Метрики с. Капустинці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Капустинці Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславська єпархія

церква св. Миколая

с. Капустинці Чортківського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1874–1903, 1908–1914: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 421

Метричні книги про одруження

1874–1903, 1908–1913: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 421

Метричні книги про смерть

1874–1883, 1886–1903, 1908–1913: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 421

Метрики с. Капустинці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Капустинці Тернопільське воєводство

Державний архів Волинської області

Тернопільський край

Ягільницький деканат

церква Святого Миколая

с. Капустинці Назва повіту не вказана

Католицизм

Метричні книги про народження

1811: ф. 382, оп. 2, спр. 165
1812: ф. 382, оп. 2, спр. 202
1813: ф. 382, оп. 2, спр. 203

Метричні книги про одруження

1811: ф. 382, оп. 2, спр. 165
1812: ф. 382, оп. 2, спр. 202
1813: ф. 382, оп. 2, спр. 203

Метричні книги про смерть

1811: ф. 382, оп. 2, спр. 165
1812: ф. 382, оп. 2, спр. 202
1813: ф. 382, оп. 2, спр. 203