Метричні книги

Метрики с. Кам’янського Катеринославська губернія

Пошук метричних книг с. Кам’янського Катеринославська губернія

Державний архів Дніпропетровської області

Катеринославська губернія

Катеринославський деканат

Костьол Ямбургського приходу

с. Кам’янське Катеринославського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1892–1896: Ф. 193, Оп. 3, Спр. 153
1897: Ф. 193, Оп. 3, Спр. 154
1900–1902: Ф. 193, Оп. 3, Спр. 392
1903: Ф. 193, Оп. 3, Спр. 392, 393
1904–1906: Ф. 193, Оп. 3, Спр. 393
1907: Ф. 193, Оп. 3, Спр. 393, 394
1908, 1909: Ф. 193, Оп. 3, Спр. 394
1910: Ф. 193, Оп. 3, Спр. 394, 395
1911–1914: Ф. 193, Оп. 3, Спр. 395
1915: Ф. 193, Оп. 3, Спр. 395, 396
1916–1920: Ф. 193, Оп. 3, Спр. 396

Метричні книги про одруження

1898–1905: Ф. 193, Оп. 3, Спр. 397
1906: Ф. 193, Оп. 3, Спр. 397, 398
1907– 1916: Ф. 193, Оп. 3, Спр. 398

Метричні книги про смерть

1893–1896: Ф. 193, Оп. 3, Спр. 153
1898–1905: Ф. 193, Оп. 3, Спр. 399