Метричні книги

Метрики с. Калинівщина Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Калинівщина Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславська єпархія

церква Невідома

с. Калинівщина Чортківського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1875–1885, 1887, 1891, 1894–1896, 1898–1903, 1905–1907, 1914: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 411

Метричні книги про одруження

1900–1914: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 411

Метричні книги про смерть

1902–1914: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 411