Метричні книги

Метрики с. Іванчани Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Іванчани Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква св. Йоана Богослова

с. Іванчани Збаразького повіту

с. Курники

Католицизм

Метричні книги про народження

1838–1891: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 112
1784–1910: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 113
.