Метричні книги

Метрики с. Губин Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Губин Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел

с. Губин Бучацького повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1868–1900: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 19
.