Метричні книги

Метрики с. Гринталь Таганрозький Округ Області Війська Донського

Пошук метричних книг с. Гринталь Таганрозький Округ Області Війська Донського

Державний архів Полтавської області

Таганрозький Округ Області Війська Донського

Бердянський деканат

Гринтальська Римо-Католицька Парафіяльна церква

с. Гринталь Назва повіту не вказана

Католицизм

Метричні книги про народження

1899–1904: Ф. 362, Оп. 1, Спр. 1
1906–1918: Ф. 362, Оп. 1, Спр. 2
1919–1922: Ф. 362, Оп. 1, Спр. 3
.