Метричні книги

Метрики с. Гроссвердер Катеринославська губернія

Пошук метричних книг с. Гроссвердер Катеринославська губернія

Державний архів Запорозької області

Катеринославська губернія

Бердянський деканат

Римсько-католицька церква

с. Гроссвердер Маріупольського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1901–1905: ф. Р-5593, оп. 2, спр. 431
1906–1911: ф. Р-5593, оп. 3, спр. 996а
.