Метричні книги

Метрики с. Грабовець Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Грабовець Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква Покрови Пресвятої Богородиці

с. Грабовець Тернопільського повіту

с. Білоскірка

Католицизм

Метричні книги про народження

1841–1887: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 359
1866–1900: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 359

Метричні книги про одруження

1887, 1897, 1900: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 359

Метричні книги про смерть

1887: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 359

Метрики с. Грабовець Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Грабовець Тернопільське воєводство

Державний архів Волинської області

Тернопільський край

Луцька єпархія

церква Покрову Пресвятої Богородиці

с. Грабовець Назва повіту не вказана

Католицизм

Сповідальні відомості: 1811: Ф. 382, Оп. 2, Спр. 166