Метричні книги

Метрики с. Готланд Катеринославська губернія

Пошук метричних книг с. Готланд Катеринославська губернія

Державний архів Запорозької області

Катеринославська губернія

Бердянський деканат

Римсько-католицька церква

с. Готланд Маріупольського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1905–1906: ф. Р-5593, оп. 2, спр. 658
1907–1923: ф. Р- 5593, оп. 3, спр. 417а

Метричні книги про одруження

1872–1906: ф. Р-5593, оп. 2, спр. 622
1907–1913: ф. Р-5593, оп. 3, спр. 417б
1915–1922: ф. Р-5593, оп. 3, спр. 417б
.