Метричні книги

Метрики с. Городниця Київська губернія

Пошук метричних книг с. Городниця Київська губернія

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква Успення Пресвятої Богородиці

с. Городниця Скалатського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1884–1905: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 236

Метрики с. Городниця Київська губернія

Пошук метричних книг с. Городниця Київська губернія

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславівська єпархія

церква св. Тройці

с. Городниця Копичинського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1777–1810: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 167
1861–1888: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 168

Метрики с. Городниця Київська губернія

Пошук метричних книг с. Городниця Київська губернія

Державний архів Волинської області

Тернопільський край

Гусятинський деканат

церква

с. Городниця Назва повіту не вказана

Католицизм

Сповідальні відомості: 1811: Ф. 382, Оп. 2, Спр. 167

Метрики с. Городниця Київська губернія

Пошук метричних книг с. Городниця Київська губернія

Центральний державний історичний архів в м. Київ

Київська губернія

с. Городниця Уманського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

фонд 1043, опис 1, справа:
3(1791-1794 рік)


Метричні книги про одруження

фонд 1043, опис 1, справа:
3(1791-1794 рік)

Метричні книги про смерть

фонд 1043, опис 1, справа:
3(1791-1794 рік)