Метричні книги

Метрики с. Головчиці Волинська губернія

Пошук метричних книг с. Головчиці Волинська губернія

Державний архів Житомирської області

Волинська губернія

Дубенський деканат

костел [назва невідома]

с. Головчиці Дубенського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1771–1779: Ф. 178, Оп. 53, Спр. 129