Метричні книги

Метрики с. Гнилички Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Гнилички Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква св. Йоанна Богослова

с. Гнилички Збаразького повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1866–1877: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 99

Метричні книги про одруження

1866–1869, 1871–1882, 1884–1897: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 99

Метричні книги про смерть

1869–1873, 1875, 1876, 1878–1880, 1882, 1884–1897: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 99
.