Метричні книги

Метрики с. Гаї Лев'Ятинські Волинська губернія

Пошук метричних книг с. Гаї Лев'Ятинські Волинська губернія

Державний архів Торнопільської області

Волинська губернія

Луцько-Житомирська єпархія

с. Гаї Лев'Ятинські Дубнівського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1934–1937: Ф. 426, Оп. 1, Спр. 16

Метричні книги про одруження

1934–1937: Ф. 426, Оп. 1, Спр. 16

Метричні книги про смерть

1934–1937: Ф. 426, Оп. 1, Спр. 16
.