Метричні книги

Метрики с. Галущинці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Галущинці Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел св. Івана Хрестителя

с. Галущинці Скалатського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1844–1886: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 73
1861–1885: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 74
1849–1904: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 75

Метричні книги про одруження

1844–1886: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 73

Метрики с. Галущинці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Галущинці Тернопільське воєводство

Державний архів Волинської області

Тернопільський край

Луцька єпархія

церква Святого Миколая

с. Галущинці Назва повіту не вказана

Католицизм

Сповідальні відомості: 1811: Ф. 382, Оп. 2, Спр. 167