Метричні книги

Метрики с. Дзигівка Подільська губернія

Пошук метричних книг с. Дзигівка Подільська губернія

Державний архів Хмельницької області

Подільська губернія

Ямпільський деканат

Дзигівський костьол

с. Дзигівка Назва повіту не вказана

Села
Бабчинці, Буша, Вітрівка, Гамулівка, Пилипи Бабчинецької волості
Лаврівка, Русава, Тростянець, Феліціанівка Дзигівської волості
Качківка, Писарівка (Писарівка Волос- Ка), Стіна Клембівської волості
Миронівка, Підлісівка Ямпільської волості Ямпільського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1827–1836: ф. 685, оп. 3, спр. 28
1836–1866: ф. 685, оп. 3, спр. 49
1848–1856: ф. 685, оп. 3, спр. 114
1841: ф. 685, оп. 4, спр. 85
1866–1867: ф. 685, оп. 2, спр. 1038
1879: ф. 685, оп. 6, спр. 31
1880: ф. 685, оп. 6, спр. 37
1896: ф. 685, оп. 6, спр. 38
1904: ф. 685, оп. 6, спр. 3

Метричні книги про одруження

1800–1823: ф. 685, оп. 3, спр. 9
1841: ф. 685, оп. 4, спр. 85
1845– 1863: ф. 17, оп. 1, спр. 75
1864–1875: ф. 685, оп. 3, спр. 187
1866–1867: ф. 685, оп. 2, спр. 1038
1879: ф. 685, оп. 6, спр. 31
1880: ф. 685, оп. 6, спр. 37
1896: ф. 685, оп. 6, спр. 38
1904: ф. 685, оп. 6, спр. 3

Метричні книги про смерть

1827–1849: ф. 685, оп. 3, спр. 26
1841: ф. 685, оп. 4, спр. 85
1844: ф. 17, оп. 1, спр. 74
1860–1875: ф. 685, оп. 3, спр. 172
1866–1867: ф. 685, оп. 2, спр. 1038
1879: ф. 685, оп. 6, спр. 31
1880: ф. 685, оп. 6, спр. 37
1896: ф. 685, оп. 6, спр. 38
1904: ф. 685, оп. 6, спр. 3

Метрики с. Дзигівка Подільська губернія

Пошук метричних книг с. Дзигівка Подільська губернія

Державний архів Житомирської області

Подільська губернія

Ямпільський деканат

костел Зішестя Святого Духа

с. Дзигівка Ямпільського повіту

села:
Бабчинці, Буша, Вітрівка, Гамулівка, Качківка, Лаврівка, Миронівка, Пилипи, Писарівка, Підлісівка, Русава, Стіна, Тростянець, Феліціанівка та ін.

Католицизм

Метричні книги про народження

1806–1852: Ф. 178, Оп. 51, Спр. 204
1836: Ф. 178, Оп. 49, Спр. 15
1839: Ф. 178, Оп. 51, Спр. 420, 440
1840: Ф. 178, Оп. 51, Спр. 461
1842: Ф. 178, Оп. 51, Спр. 497

Метричні книги про одруження

1806–1852: Ф. 178, Оп. 51, Спр. 204
1836: Ф. 178, Оп. 49, Спр. 15
1839: Ф. 178, Оп. 51, Спр. 420, 440
1840: Ф. 178, Оп. 51, Спр. 461
1842: Ф. 178, Оп. 51, Спр. 497

Метричні книги про смерть

1806–1852: Ф. 178, Оп. 51, Спр. 204
1836: Ф. 178, Оп. 49, Спр. 15
1839: Ф. 178, Оп. 51, Спр. 420, 440
1840: Ф. 178, Оп. 51, Спр. 461
1842: Ф. 178, Оп. 51, Спр. 497