Метричні книги

Метрики с. Дубівка Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Дубівка Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславівська єпархія

церква Симона Столп.

с. Дубівка Борщівського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1862–1914: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 158
1874, 1875, 1883–1914: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 161

Метричні книги про одруження

1871, 1878–1913: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 158
1882–1913: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 161

Метричні книги про смерть

1891: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 158