Метричні книги

Метрики с. Доброводи Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Доброводи Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква Великомучениці Параскевії

с. Доброводи Збаразького повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1885–1914: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 107

Метрики с. Доброводи Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Доброводи Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел

с. Доброводи Бучацького повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1898: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 20

Метричні книги про одруження

1898: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 20

Метричні книги про смерть

1898: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 20