Метричні книги

Метрики с. Добромірка Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Добромірка Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква св. Параскевії

с. Добромірка Збаразького повіту

Села:
Гущанки, Ободівка

Католицизм

Метричні книги про народження

1840–1887: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 106