Метричні книги

Метрики с. Деренівка Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Деренівка Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква Воскресіння Христового

с. Деренівка Теребовлянського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1867–1909: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 331

Метрики с. Деренівка Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Деренівка Тернопільське воєводство

Державний архів Волинської області

Тернопільський край

Янівський деканат

церква Воскресіння Христового

с. Деренівка Назва повіту не вказана

Католицизм

Сповідальні відомості: 1811: Ф. 382, Оп. 2, Спр. 167