Метричні книги

Метрики с. Денисів Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Денисів Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква св. Миколая

с. Денисів Тернопільського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1815–1842: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 368
1843–1862: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 369