Метричні книги

Метрики с. Демів Станіславське воєводство

Пошук метричних книг с. Демів Станіславське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Станіславське воєводство

Назва єпархії не вказана

Костел

с. Демів Станіславського повіту

Села:
Кінчаки Нові, Кінчаки Старі

Католицизм

Метричні книги про народження

1881–1905: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 66
.