Метричні книги

Метрики с. Давидківці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Давидківці Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславська єпархія

церква Йоана Богослова

с. Давидківці Чортківського повіту

Присілок Слобідка

Католицизм

Метричні книги про народження

1869–1914: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 415

Метричні книги про одруження

1870–1914: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 415

Метричні книги про смерть

1905–1914: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 415