Метричні книги

Метрики с. Дарахів Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Дарахів Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква Успення Пресвятої Богородиці

с. Дарахів Теребовлянського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1868–1900: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 330

Метрики с. Дарахів Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Дарахів Тернопільське воєводство

Державний архів Волинської області

Тернопільський край

Теребовлянський деканат

церква Успіння Пресвятої Богородиці

с. Дарахів Назва повіту не вказана

с. Тютьків

Католицизм

Метричні книги про народження

1811: ф. 382, оп. 2, спр. 165

Метричні книги про одруження

1811: ф. 382, оп. 2, спр. 165

Метричні книги про смерть

1811: ф. 382, оп. 2, спр. 165
Сповідальні відомості: 1811: Ф. 382, Оп. 2, Спр. 167