Метричні книги

Метрики с. Чортория Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Чортория Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква св. Дмитра

с. Чортория Тернопільського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1891–1904: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 375
.