Метричні книги

Метрики с. Чорнорудка Київська губернія

Пошук метричних книг с. Чорнорудка Київська губернія

Державний архів Житомирської області

Київська губернія

Махнівський деканат

церква [назва невідома]

с. Чорнорудка

Католицизм

Метричні книги про народження

1836: Ф. 178, Оп. 53, Спр. 88А

Метрики с. Чорнорудка Київська губернія

Пошук метричних книг с. Чорнорудка Київська губернія

Центральний державний історичний архів в м. Київ

Київська губернія

с. Чорнорудка Махнівського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

фонд 1046, опис 1, справа:
50(1826 рік)


Метричні книги про одруження

фонд 1046, опис 1, справа:
50(1826 рік)

Метричні книги про смерть

фонд 1046, опис 1, справа:
50(1826 рік)

.