Метричні книги

Метрики с. Чоновичі Волинська губернія

Пошук метричних книг с. Чоновичі Волинська губернія

Центральний державний історичний архів в м. Київ

Волинська губернія

с. Чоновичі Житомирського повіту

Католицизм


Інші документи

візитація парафії,

фонд 116, опис 1, справа:
1(1784 рік)
2(1790 рік)

.