Метричні книги

Метрики с. Чернихівці Тернопільський край

Пошук метричних книг с. Чернихівці Тернопільський край

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква Пресвятої Тройці

с. Чернихівці Збаразького повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1866–1900: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 142

Метричні книги про смерть

1888: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 142

Метрики с. Чернихівці Тернопільський край

Пошук метричних книг с. Чернихівці Тернопільський край

Державний архів Волинської області

Тернопільський край

Збаразький деканат

церква

с. Чернихівці Назва повіту не вказана

с. Верняки

Католицизм

.