Метричні книги

Метрики с. Чернелів Руський Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Чернелів Руський Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква Покрови Пресвятої Богородиці

с. Чернелів Руський Тернопільського повіту

с. Човганщина

Католицизм

Метричні книги про народження

1872–1877, 1879–1882: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 386
.