Метричні книги

Метрики с. Буцики Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Буцики Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква Собору Пресвятої Богородиці

с. Буцики Скалатського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1785–1850: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 221
1837–1862: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 222

Метричні книги про одруження

1785–1900: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 223