Метричні книги

Метрики с. Буцнів Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Буцнів Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії

с. Буцнів Тернопільського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1866–1900: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 365
.