Метричні книги

Метрики с. Бурдяківці Тернопільський край

Пошук метричних книг с. Бурдяківці Тернопільський край

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславівська єпархія

церква св. Дмитрія

с. Бурдяківці Борщівського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1831–1844: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 26
1844–1855: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 27
1856–1881: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 28
1861–1885: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 29
1882– 1902: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 31

Метричні книги про одруження

1873–1898: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 30

Метрики с. Бурдяківці Тернопільський край

Пошук метричних книг с. Бурдяківці Тернопільський край

Державний архів Волинської області

Тернопільський край

Скальський деканат

церква Святого великомученика Димитрія

с. Бурдяківці Назва повіту не вказана

села:
Гуштин, Збриж

Католицизм

Метричні книги про народження

1811: ф. 382, оп. 2, спр. 165

Метричні книги про одруження

1811: ф. 382, оп. 2, спр. 165

Метричні книги про смерть

1811: ф. 382, оп. 2, спр. 165
Сповідальні відомості: 1811: Ф. 382, Оп. 2, Спр. 166