Метричні книги

Метрики с. Богданівка Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Богданівка Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква св. Миколая

с. Богданівка Скалатського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1861–1881: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 219
1877–1903: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 220

Метричні книги про одруження

1786–1868: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 218

Метричні книги про смерть

1882: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 220