Метричні книги

Метрики с. Білозірка Волинська губернія

Пошук метричних книг с. Білозірка Волинська губернія

Державний архів Торнопільської області

Волинська губернія

Луцько-Житомирська єпархія

Костел

с. Білозірка Кременецького повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1872: Ф. 426, Оп. 1, Спр. 1
1865: Ф. 426, Оп. 1, Спр. 2

Метричні книги про одруження

1872: Ф. 426, Оп. 1, Спр. 1
1865: Ф. 426, Оп. 1, Спр. 2

Метричні книги про смерть

1872: Ф. 426, Оп. 1, Спр. 1
1865: Ф. 426, Оп. 1, Спр. 2
.