Метричні книги

Метрики с. Білосток Волинська губернія

Пошук метричних книг с. Білосток Волинська губернія

Державний архів Волинської області

Волинська губернія

Луцький деканат

Базиліанська каплиця

с. Білосток Луцького повіту

с. Воютин

Католицизм

Метричні книги про народження

1827: ф. 382, оп. 3, спр. 116
1831: ф. 382, оп. 3, спр. 117
1832: ф. 382, оп. 3, спр. 118

Метричні книги про одруження

1831: ф. 382, оп. 3, спр. 117

Метричні книги про смерть

1827: ф. 382, оп. 3, спр. 116
1831: ф. 382, оп. 3, спр. 117
1832: ф. 382, оп. 3, спр. 118
.