Метричні книги

Метрики с. Березовиця Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Березовиця Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква Вознесіння Господнього

с. Березовиця Тернопільського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1866–1901: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 388
.