Метричні книги

Метрики с. Базаринці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Базаринці Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква св. Михаїла

с. Базаринці Збаразького повіту

с. Чорний Ліс

Католицизм

Метричні книги про народження

1841–1899: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 90