Метричні книги

Метрики с. Баворів Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Баворів Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква Різдва св. Йоана Хрестителя

с. Баворів Тернопільського повіту

с. Застав’є

Католицизм

Метричні книги про народження

1866–1900: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 359
1876–1912: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 363

Метричні книги про одруження

1887, 1897, 1900: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 359
1866–1900: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 360

Метричні книги про смерть

1887: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 359
1866–1900
Ф. 487, Оп. 1, Спр. 361
1831–1910: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 362
.