Метричні книги

Метрики с. Бариш Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Бариш Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславівська єпархія

церква Вознесіння Христового

с. Бариш Бучацького повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1891–1905: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 65
.