Метричні книги

Метрики с. Бабинці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Бабинці Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславівська єпархія

церква св. Тройці

с. Бабинці Борщівського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1872–1895: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 22
.