Метричні книги

Метрики містечко Судилків Волинська губернія

Пошук метричних книг містечко Судилків Волинська губернія

Державний архів Житомирської області

Волинська губернія

Лабунський деканат

церква Святого Димитрія

містечко Судилків Заславського повіту

с. Ворфоломіївка

Католицизм

Метричні книги про народження

1757–1795: Ф. 1, Оп. 74, Спр. 37

Метричні книги про одруження

1757–1795: Ф. 1, Оп. 74, Спр. 37

Метричні книги про смерть

1757–1795: Ф. 1, Оп. 74, Спр. 37
.