Метричні книги

Метрики містечко Радошин Волинська губернія

Пошук метричних книг містечко Радошин Волинська губернія

Державний архів Житомирської області

Волинська губернія

Кашоградський деканат

церква Введення Богородиці

містечко Радошин Ковельського повіту

села:
Битень, Вулька-Радошинська

Католицизм

Метричні книги про народження

1829: Ф. 420, Оп. 1, Спр. 8
1835: Ф. 420, Оп. 1, Спр. 44

Метричні книги про одруження

1829: Ф. 420, Оп. 1, Спр. 8
1835: Ф. 420, Оп. 1, Спр. 44

Метричні книги про смерть

1829: Ф. 420, Оп. 1, Спр. 8
1835: Ф. 420, Оп. 1, Спр. 44