Метричні книги

Метрики містечко Ляхівці Волинська губернія

Пошук метричних книг містечко Ляхівці Волинська губернія

Державний архів Житомирської області

Волинська губернія

Острозький деканат

Домініканський костел

містечко Ляхівці Острозького повіту

села:
Бісівка, Вариводка, Великі Калетинці, Гулівці, Данилівка, Денисівка, Дзвінки, Жемелинці, Залужжя, Кащинці, Корниця, Ксьондженин, Кур’янки, Малі Калетинці, Миклаші, Окнини, Ржешнівці, Семенів, Сивки, Турівка, Уніїв, Хорів, Чолгузів, Шимківці, Шуньки, Ювківці, Юрівка

Католицизм

Метричні книги про народження

1824–1826: Ф. 178, Оп. 51, Спр. 266
1841: Ф. 178, Оп. 49, Спр. 17
1863–1868: Ф. 178, Оп. 3, Спр. 146

Метричні книги про одруження

1841: Ф. 178, Оп. 49, Спр. 17
1863–1868: Ф. 178, Оп. 3, Спр. 146

Метричні книги про смерть

1841: Ф. 178, Оп. 49, Спр. 17
1863–1868: Ф. 178, Оп. 3, Спр. 146

Метрики містечко Ляхівці Волинська губернія

Пошук метричних книг містечко Ляхівці Волинська губернія

Державний архів Волинської області

Волинська губернія

Заславський деканат

Ляховецький римсько-католицький парафіяльний костьол

містечко Ляхівці Острозького повіту

села:
Бісівка, Гулівці, Жемелинці
Семенівської волості Денисівка, Семенів
Уніївської волості Кащенці, Юрівка
Білогородської волості Заславського повіту Містечко Корниця та ін.

Католицизм

Метричні книги про народження

1857: ф. 22, оп. 1, спр. 159

Метричні книги про одруження

1857: ф. 22, оп. 1, спр. 159

Метричні книги про смерть

1857: ф. 22, оп. 1, спр. 159
.