Метричні книги

Метрики м.с. Заліщики Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг м.с. Заліщики Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел св. Станіслава б.

м.с. Заліщики Заліщицького повіту

Села:
Буряківка, Дорогичівка, Литячі, Полівці

Католицизм

Метричні книги про народження

1876–1890: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 124