Метричні книги

Метрики м. Зборів Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг м. Зборів Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква Преображення Господнього

м. Зборів Зборівського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1929–1935: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 150